Publicerad 16 mars 2018

Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.