Publicerad 14 september 2018

Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR