Publicerad 20 april 2018

Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR