Publicerad 12 oktober 2018

En utvecklad översiktsplanering del 2 : Kommunal reglering av upplåtelseformen (SOU 2018:46)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR