Publicerad 17 september 2021

En tioårig grundskola (SOU 2021:33)

I betänkandet föreslås att förskoleklassen upphör och att det införs en tioårig grundskola och grundsärskola, en elvaårig specialskola och en sjuårig sameskola. Kansliets förslag är att förbundet tillstyrker förslaget men betonar vikten av att nya årskurs 1 kännetecknas av en kombination av förskolans och grundskolan arbetssätt och pedagogik i syfte att stimulera barns utveckling och lärande.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR