Publicerad 22 april 2022

En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

Betänkandet tar i huvudsak upp frågorna om förstärkt straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner så som sjukvård, skola, social- och räddningstjänst, förstärkt straffrättsligt skydd för journalister samt om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas och om straffskalan för brott mot tystnadsplikten bör skärpas.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR