Publicerad 17 december 2021

En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69)

Utredningen tar i huvudsak upp frågan om att se över regelverket för rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete, studier, uppdrag m.m. under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning. Delegationens förslag att att SKR huvudsakligen tillstyrker förslagen.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR