Publicerad 21 april 2021

En sjukförsäkring anpassad efter individen, slutbetänkandet (SOU 2020:26)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser ett behov av att utreda
behovsanställdas sjukförsäkringsskydd ytterligare, i syfte att stärka det.
Förbundet avstyrker dock slutbetänkandets förslag om utökade möjligheter för
behovsanställda att få sin arbetsförmåga bedömd mot en behovsanställning om
det kan antas att hen skulle ha arbetat om hen inte varit sjuk.

Ladda ner remisyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.