Publicerad 14 september 2018

En sexårig utbildning till läkarexamen

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR