Publicerad 28 januari 2022

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur 2020 års dricksvattendirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten) ska genomföras i svensk rätt.

Ladda ner remissyttrande(PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR