Publicerad 20 januari 2017

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:74)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.