Publicerad 21 april 2023

En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

Utredningen föreslår att uppgifter om individers tillgångar och skulder från ett stort antal källor med stöd av statistikförordningen samlas hos SCB inom ett nytt statistikområde: Hushållens tillgångar och skulder. Kansliets förslag är att SKR ställer sig bakom utredningens förslag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.