Publicerad 23 september 2022

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en resultatbaserad ersättning till utbildningsanordnare inom sfi.

Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens förslag. SKR bedömer att syftet inte kan uppnås på grund av flera brister i förslagen

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.