Publicerad 10 mars 2017

En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR