Publicerad 17 december 2021

En god kommunal hushållning (SOU 2021:75)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om regelverket i kommunallagens 11 kapitel om den ekonomiska förvaltningen. Vissa förslag rör regelverket för revision och fullmäktiges behandling av årsredovisning och delårsrapport samt ansvarsprövning.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR