Publicerad 29 januari 2018

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.