Publicerad 23 april 2021

En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om ojämlikheten i Sverige och dess konsekvenser. Mot bakgrund av analysen ger de förslag på åtgärder för att öka jämlikheten utifrån en bred ansats.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.