Publicerad 17 december 2021

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamling av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering. Kansliets förslag är att förbundet avstyrker promemorians förslag till förändrad förpackningsinsamling.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.