Publicerad 17 december 2021

Bromma flygplats - underlag för avveckling av drift och verksamhet (Ds 2021:25)

Då behovet av att resa med flyg minskat under pandemin har regeringen föreslagit att Bromma flygplats avvecklas i förtid och att trafiken förflyttas till Arlanda där det finns tillgänglig kapacitet idag.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR