Publicerad 28 januari 2022

Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)

I betänkandet lämnas förslag och bedömningar som ska bidra till en samlad uppföljning av barn och ungas hälsa, utveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga, samt bättre möjligheter att dela information inom och mellan olika verksamheter, mellan olika huvudmän, liksom mellan verksamhet och den enskilde.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR