Publicerad 17 december 2021

Böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70)

Skolan ska ge eleverna tillgång till undervisning av hög kvalitet och alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Läromedel har en stor betydelse för att ge eleverna de bästa förutsättningar inför framtida studier och arbetsliv. Kansliets förslag är att SKR tillstyrker förslag men ställer sig tveksamma till andra.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR