Publicerad 15 juni 2018

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - (SOU 2018:14)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.