Publicerad 12 maj 2017

Betänkande - Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR