Publicerad 21 november 2016

Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU 2016:53)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR