Publicerad 17 december 2021

Behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon - förslag och bedömningar

Rapporten tar i huvudsak upp frågan om hur eldrivna enpersonsfordon kan regleras. Med eldrivna enpersonsfordon avses främst elsparkcyklar. Beredningens bedömning är att utredningen är för måttfull i sina förslag. Kommunerna behöver bättre verktyg för att hantera den problematik som finns med elsparkcyklar.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR