Publicerad 28 oktober 2022

Begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (SOU 2022:27)

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om behov av begränsningar i möjligheterna för vissa aktörer att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek med syfte att minska risken för att gemensamt ägande leder till exempelvis onödigt vårdutnyttjande eller överförskrivning av läkemedel. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag.

Ladda ner [remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.