Publicerad 16 december 2016

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SOU 2016:73)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR