Publicerad 31 maj 2021

Begäran om underlag för beslut om riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del inom området energiförsörjning

Förslagen i remissen handlar om att inrätta nya riksintresseområden för energiförsörjning för totalförsvaret.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.