Publicerad 20 maj 2016

Bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjningen

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.