Publicerad 20 maj 2022

Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen SOU 2021:62

Betänkandet omfattar kartläggning och analys av den offentliga förvaltningens behov av åtgärder avseende användning av e-legitimation i tjänsten samt förslag på sådana åtgärder. Med e-tjänstelegitimation avses i detta betänkande en e-legitimation för den som tjänstgör vid eller innehar uppdrag för en organisation och som anskaffats av den organisationen

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.