Publicerad 20 januari 2017

Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR