Publicerad 22 april 2016

Ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR