Publicerad 1 april 2021

Ändringar i begränsningsförordningen

  • SKR ställer sig i huvudsak bakom förslagen i promemorian och anser att det är positivt med en mer träffsäker reglering om smittspridningen uppnår en sådan omfattning att det är befogat ur smittskyddssynpunkt, men har synpunkter på förslagen i vissa avseenden
  • SKR anser att besked behöver lämnas om hur ersättningsfrågorna ska lösas. Det nuvarande underlaget har en alltför svepande formulering om små konsekvenser för kommunernas och regionernas verksamheter, en bedömning
    som SKR inte delar.
  • SKR anser att det är otillfredsställande belyst i underlaget hur en begränsning ska gå till och vad som ska krävs för att stänga ner verksamheter. Samverkan med de regionala smittskyddsläkarna är viktigt.
  • SKR anser att det är önskvärt att de föreskrifter som kan komma att meddelas inte blir allt för långtgående, särskilt i förhållande till intresset att kunna upprätthålla verksamhet som är viktig utifrån folkhälsosynpunkt
  • SKR är positiva till möjligheten för kommuner att meddela förbud mot att vistas på särskilt angivna platser dock anser förbundet att bestämmelsen bör peka ut kommunstyrelsen som ansvarig myndighet för beslut om kommunala föreskrifter.
  • SKR är tveksam till om maxantal vid olika kategorier av arrangemang är en träffsäker reglering eftersom arenor varierar mycket i storlek, utformning och lokalisering
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.