Publicerad 17 september 2021

Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)

Utredningen handlar om alternativa lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få ökad möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall.

Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens förslag med hänvisning till att utredningens förslag skulle ge en större arbetsbelastning för kommunerna och en stor otydlighet i förutsättningarna för tillsyn samtidigt som det sannolikt inte skulle ge någon större miljönytta jämfört med dagens reglering

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.