Publicerad 16 maj 2022

Programberedning för hållbar omställning

Programberedningens uppgift omfattar förutom klimatanpassning även klimatpåverkan. Programberedningens arbete ska resultera i en rapport. Rapporten ska beskriva hur kommuners och regioners förutsättningar att arbeta ännu intensivare med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan måste förbättras.

Linda Larsson (S), Ordförande
Nicke Grahn (L), vice ordförande
Bo Frank (M), ledamot
Christian Ottosson (C), ledamot
Linnea Haggren (KD), ledamot
Rebecka Hovenberg (MP), ledamot
Gertrud Ingelman (V), ledamot
Martin Kirchberg (SD), ledamot

Programberedningens uppdrag

Programberedningens arbete ska resultera i en rapport som ska beskriva hur kommuners och regioners förutsättningar att arbeta ännu mer intensivt med klimatanpassning och minskad klimatpåverkan måste förbättras.

Åtgärder som behöver genomföras av stat, näringsliv kommuner och regioner och vilka samarbeten mellan parter som har stor betydelse ska identifieras.

I det inledande arbetet avgränsar programberedningen arbetet till det den finner viktigast och där det är möjligt att identifiera ställningstagande att föreslå SKR:s styrelse.

Kommuner och regioner är tillsammans med näringsliv och civilsamhälle viktiga samhällsaktörer i omställningen. Kommuner och regioner har stor rådighet över hur man driver sina verksamheter. Kommunernas kontaktytor med näringslivet och det civila samhället är viktiga i ett framgångsrikt förändringsarbete. Kommuner och regioner bör ta en ledarroll i att styra och leda i dialog och på så sätt uppnå mervärden för samtliga deltagande parter.

En slutrapport ska lämnas i mars 2023. Programberedningen har möjlighet att lämna delrapporter under arbetets gång.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.