Publicerad 3 februari 2023

Information om ersättning

Resa och hotell

SKR står för resekostnader till och från kongressen. För att få ersättning för egna utlägg i samband med resan ska SKR:s blankett för reseräkning fyllas i och skickas till SKR senast tre månader efter kongressen. Originalkvitton ska bifogas.

Detta gäller för ombud och gäster.

Du som även är ledamot i en av SKR:s beredningar gör din reseräkning digitalt på samma sätt som du gör efter ett beredningsmöte.

Resor och logi

Förlorad arbetsförtjänst

För ombud vid kongressen ersätts förlorad arbetsförtjänst med faktiskt belopp. Däremot utbetalas inte arvode. För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska SKR:s blankett för reseräkning fyllas i och skickas till SKR senast tre månader efter kongressen. Intyg ska bifogas.

Skicka reseräkningen ifylld till: SKR, Styrelsesekretariatet, 118 82 Stockholm.

Blankett: Reseräkning och förlorad arbetsförtjänst (PDF) Pdf, 33 kB.

Utbetalning

För att ersättning för resor och/eller förlorad arbetsförtjänst ska sättas in på ett bankkonto behöver du meddela ditt bankkontonummer på reseräkningsblanketten. Om du inte lämnar in ditt bankkontonummer kommer din ersättning att betalas ut via ett utbetalningskort som banken tar 50 kronor i avgift för att lösa ut.

Registrera ditt konto, Swedbanks webbplats

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.