Publicerad 28 mars 2022

Glokala Sverige

Nu bjuds nya kommuner och regioner in att delta i Glokala Sverige – SKR:s, Svenska FN-förbundets och ICLD:s utbildnings- och kommunikationsprojekt som ska stärka kunskapen om Agenda 2030 i kommuner och regioner.

Har ni i kommunen eller regionen ett stort engagemang för hållbar utveckling? Kanske är ni i inledningen av ert arbete och behöver stöd? Eller har ni redan kommit en bit och vill dela med er av erfarenheter och fördjupa ert arbete?

Glokala Sverige erbjuder kostnadsfritt utbildning om Agenda 2030 på plats hos er, kommunikationsmaterial, metodstöd och forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Deltagande kommuner

Deltagande kommuner och regioner, Svenska FN-förbundet

Arbetsbok inspirerar till arbete med Agenda 2030

Glokala Sverige har tagit fram en så kallad arbetsbok som ger en grundläggande inblick i de 17 hållbarhetsmålen och dess delmål inom Agenda 2030. Syftet med arbetsboken är att inspirera till ett fortsatt ökat engagemang i kommuner och regioner för Agenda 2030.

Arbetsmaterial för glokala Sverige, FN-förbundet

Lokalt och regionalt engagemang avgörande

För att Agenda 2030 ska kunna genomföras är det lokala och regionala engagemanget centralt. Här genomförs politiken som förändrar samhället och här finns länken mellan medborgarna och myndigheter. Samtidigt måste det finnas en förståelse om hur de lokala förutsättningarna påverkas av ett globalt sammanhang och att det lokala agerandet får globala konsekvenser – ett glokalt förhållningssätt.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. Det utförs i samverkan mellan SKR, Svenska FN-förbundet, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) och finansieras med stöd av Sida.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR