Publicerad 22 mars 2021

Företag och kommunal myndighetsutövning

SKL erbjuder en endagsutbildning för intresserade kommuner i grundläggande kunskap kring kommunens myndighetsutövning gentemot företag.

Utbildningen genomförs företrädesvis på plats hos er i kommunen eller regionen. Kontakta Fredrik Berglund för ytterligare information om upplägg och kostnad.

Vid utbildningarna berör vi kommunens myndighetsroll, förvaltningslagen och kommunallagen. Service- och myndighetsutövning inom plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen samt lagstiftningen för tobak, receptfria läkemedel- och alkohol diskuteras på en grundläggande nivå.

Inom respektive område går vi igenom:

  • Hur ser uppdraget ut?
  • Lagens krav.
  • Kommunens handlingsutrymme.
  • Vad tar tid i processen?
  • Vad är det som kostar?

Utbildningen riktar sig i första hand till näringslivstjänstemän som önskar sig en grundläggande insikt och förståelse kring kommunens myndighetsutövning gentemot företag. Syftet är att öka kunskapen om kommunernas myndighetsroll gentemot företag och på så sätt öka förutsättningarna för bra samarbeten mellan framförallt kommunens näringslivsfunktion och dess myndighetsutövande förvaltningar.

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset