Publicerad 30 mars 2021

Ny förordning om förbud mot servering av alkohol under vissa tider

Regeringen har beslutat om en ny förordning om förbud mot servering av alkohol under viss tid.

Frågor och svar om förbud mot servering av alkohol under vissa tider

Förordningen gäller från och med den 20 november 2020 och innebär att sådan servering som avses i alkohollagen av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11:00, med vissa undantag. Den nya förordningen berör kommunerna, som har tillsyn enligt alkohollagen. Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2021.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset