Publicerad 22 mars 2021
Frågor och svar

När ser kommunen resultaten i webbportalen?

Hur ofta nya resultat laddas ned i webbportalen beror på hur frekvent kommunen skickar ärendelistor med kontaktuppgifter till konsulten; månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller för hela året. Uppdaterad statistik blir synlig för kommunen drygt sex veckor efter att enkäterna skickats ut till respondenterna.

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR