Publicerad 17 april 2023

SKR och Adda erbjuder en utbildning för välfärdens ledare i innovationsledning

För att hantera dagens och morgondagens utmaningar behöver vi träna våra förmågor att utveckla och ställa om verksamheter. Därför erbjuder Adda Kompetens en ny utbildning i innovationsledning som vänder sig till dig som är chef och ledare i välfärden och vill stärka din organisations omställningsförmåga och innovationskultur. 

– Att jobba med innovation är inget projekt, det är något som behöver vara en del av kärnverksamheten, säger Palle Lundberg, VD SKR.

Utbildningen är ett samarbete med Leif Denti, som forskar om ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet, Adda Kompetens och SKR. Innehållet bygger på Dentis forskning och utgår ifrån OECD:s principer för innovation i offentlig sektor. Den ger dig kunskap, konkreta metoder och verktyg för att komma igång och bygga en innovativ kultur i din organisation. Så här förklarar Leif Denti varför organisationer bör jobba med sin innovationskultur:

Jag tror att kunskaper om innovation och hur man leder innovation kan förbättra verksamheter och göra gott. Organisationer, företag och verksamheter får en bättre möjlighet att möta målgruppens behov och få ut mer effektivitet i verksamhetens processer.

Utbildning i Innovationsledning, Adda

Vid ett seminarium lanserade SKR utbildningen som ger dig en introduktion till den digitala utbildningen. Palle Lundberg berättade bland annat varför innovationsledning är viktigt för att driva på utveckling och omställning. Anna Kelly, Internetstiftelsen, är moderator.

Videon är en timme lång men indelad i kapitel.

Fakta om innovation

En innovativ och samverkande offentlig sektor är avgörande för att kommuner och regioner ska kunna möta kompetensutmaningen, invånarnas förändrade förväntningar på offentlig service och nå målen i Agenda 2030. För att lyckas behöver du som ledare vara en del av denna förändringsresa och bidra till:

  • En kultur som är tillåtande och öppen för nytänkande.
  • En struktur för att testa, värdera och implementera nya lösningar.
  • Förmågor och kompetens som underlättar förnyelsearbete.

För att stärka upp stöd och kunskapsutveckling samarbetar SKR med Adda Kompetens för att inspirera och stödja kommuner och regioner på innovationsområdet.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.