Publicerad 16 juni 2021

Rörlighet för lärande och kunskapsutbyte – möjlighet till finansiering

Vinnova erbjuder finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation att få möjlighet att arbeta i en annan organisationen än sin nuvarande. Erbjudandet innebär att exempelvis kommuner och regioner kan ansöka om att ha en forskare närvarande i sin organisation på hel- eller deltid.

Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2021, Vinnova

Utlysningen syftar till att stärka samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom personrörlighet. Erbjudandet ger möjlighet för individer att vistas i en annan organisation och kan spridas ut över en period om 18 månader. Stödet gäller personer som är disputerade eller har minst 2 års erfarenhet av forsknings- och/eller avancerat utvecklingsarbete.

Erbjudandet riktar sig till såväl universitet, högskolor som privata och offentliga organisationer. Syftet är att genom att individer visats i andra organisationer stärka insikter, samverkan och kompetens- och erfarenhetsutbyte. Bidraget kan uppgå till max 500 000 kronor.

Ansökan skickas in av den organisation som avser att ta emot en person och lämnas in senast den 5 oktober 2021.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset