Publicerad 22 september 2021

Finansiering för stöd till innovationsupphandling

Checkar för innovationsupphandling är en ny utlysning där upphandlande myndigheter kan söka medel för att ta in strategisk kompetens och specialiserad rådgivning vid innovationsupphandling. Erbjudandet innebär till exempel att en kommun eller region kan söka medel för att dra nytta av extern kompetens i frågor som rör planering eller genomförande av innovationsupphandling.

Genom utlysningen kan upphandlande organisationer söka medel för att ta in extern kompetens och specialiserad rådgivning i samband med innovationsupphandling. Bidraget kan även bekosta tillgång till extern infrastruktur för verifiering och validering. Syftet med utlysningen är att underlätta för upphandlande organisationer att fatta mer informerade och strategiska beslut i rätt tid, genom att dra nytta av extern rådgivning och kompetens när de egna resurserna eller kunskaperna inte är tillräckliga. Utlysningen riktar sig till:

  • upphandlande organisationer som är inne i en pågående innovationsupphandling, eller
  • ska ta fram beslutsunderlag för en kommande innovationsupphandling.

Checkar för innovationsupphandling 2021 - pilot, Vinnova

Vinnova informerar om utlysningen den 4 oktober 2021, Innovationsveckan

Sverige står inför en mängd samhällsutmaningar. Offentlig sektor behöver hållbara och innovativa lösningar för att klara sitt uppdrag och kan efterfråga nya produkter och tjänster från marknadens aktörer. Det gör innovationsupphandling till ett av de verktyg som behövs för att främja utveckling.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset