Publicerad 26 mars 2021

Årets Innovationsvecka har gått i mål

Innovationsveckan 2020 genomfördes 5–9 oktober med rekordmånga aktiviteter där flera även kan ses i efterhand. En av höjdpunkterna var utdelningen av Lätt att sprida-priset som i år gick till Skånes Universitetssjukhus.

Under fem intensiva dagar, 5–9 oktober genomfördes Innovationsveckan 2020. Programmet bestod av över 170 aktiviteter från Norrbotten till Skåne, varav de flesta var digitala och tillgängliga för en bred publik.

Majoriteten av årets aktiviteter anordnandes av kommuner, regioner och statliga myndigheter, varav många i samverkan med civilsamhälle, näringsliv eller akademi. Flera kommuner och regioner arrangerade även dagliga aktiviteter som en form av lokal Innovationsvecka.

På Innovationsveckans hemsida sammanställs de programaktiviteter som är inspelade och tillgängliga i efterhand.

Inspelningar från Innovationsveckan 2020

Lätt att sprida-priset till Skånes Universitetssjukhus

Lätt att sprida-priset är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Sju finalistbidrag har beskrivit sina lösningar i en kort film som kan spridas på ett enkelt sätt. Under veckan röstade sedan över 1 100 personer fram sin favorit.

Vinnaren av 2020 års Lätt att sprida-pris blev Stöd vid läkemedelshantering – Krossningsdatabasen. Det är en app och hemsida med information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter eller med sond kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Bakom bidraget står Skånes Universitetssjukhus, enhet läkemedel.

Lätt att sprida-priset, tävlingen 2020

Vad händer nu?

Vi kommer följa upp Innovationsveckan genom kontakter med arrangörer och andra medverkande parter. Har du tankar eller förslag hur veckan kan utvecklas vidare så får du gärna kontakta oss:

Innovationsveckan

Vi gör det tillsammans

Till sist vill vi från SKR, tillsammans med våra arrangörspartners Digg, Vinnova och Upphandlingsmyndigheten, tacka alla som bidragit till veckan genom att dela, inspirera och sprida kunskap och erfarenheter. Tillsammans utvecklar vi offentlig sektor!

Följ oss på Linkedin (inloggning krävs)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset