Publicerad 17 mars 2021

Innovationsveckan 2020

Innovationsveckan genomfördes för andra gången den 5-9 oktober 2020. Det är en nationell kraftsamling för att visa upp det driv och engagemang som finns inom offentlig sektor när det kommer till innovation och förmågan att tänka nytt. Initiativtagare till veckan är SKR och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – myndigheten för digital förvaltning.

innovationsveckan 2020 har gått i mål med rekordmånga aktiviteter med hög tillgänglighet.

Under fem intensiva dagar genomfördes Innovationsveckan 2020. Programmet bestod av över 170 aktiviteter från Norrbotten till Skåne, varav de flesta var digitala och tillgängliga för en bred publik.

Majoriteten av årets aktiviteter anordnandes av kommuner, regioner och statliga myndigheter, varav många i samverkan med civilsamhälle, näringsliv eller akademi. Flera kommuner och regioner arrangerade även dagliga aktiviteter som en form av lokal Innovationsvecka.

På veckans hemsida sammanställs de programaktiviteter som är inspelade och tillgängliga i efterhand.

Inspelningar från Innovationsveckan 2020

Lätt att sprida-priset går till Skånes Universitetssjukhus

Lätt att sprida-priset är en utmärkelse som delas ut under Innovationsveckan för att lyfta fram och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Sju finalistbidrag har beskrivit sina lösningar i en kort film som kan spridas på ett enkelt sätt. Under veckan röstade sedan över 1 100 personer fram sin favorit.

Vinnaren av 2020 års Lätt att sprida-pris blev Stöd vid läkemedelshantering – Krossningsdatabasen, en app och hemsida med information om vilka läkemedel som kan krossas så att personer med sväljsvårigheter eller med sond kan få i sig sina mediciner på ett enklare sätt. Bakom bidraget står Skånes Universitetssjukhus, enhet läkemedel.

Lätt att sprida-priset, tävlingen 2020

Innovationsveckan lever vidare

Vi kommer nu följa upp Innovationsveckan genom kontakter med arrangörer och andra medverkande parter. Har du tankar eller förslag hur veckan kan utvecklas vidare så får du gärna kontakta oss:

Innovationsveckan

Följ oss på Linked in (inloggning krävs)

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset