Publicerad 15 december 2021

Innovationstestet

Innovationstestet är ett frågeverktyg om innovation inom offentliga verksamheter. Undersök ert innovationsarbete, jämför er med andra och få ett bra underlag för diskussion.

Innovationstestet

Varför ska man göra testet?

Funderar ni på hur verksamheten kan utvecklas med nya bättre lösningar, processer eller tjänster? Innovationstestet kan användas av en ledningsgrupp eller medarbetare på en arbetsplats för dialog och reflektion om hur den egna verksamheten kan utvecklas för att möta morgondagens utmaningar.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset