Publicerad 17 mars 2021

Innovationsguidens utvecklingsprogram

I Innovationsguidens utvecklingsprogram får offentliga verksamheter stöd för att utveckla bättre och smartare välfärdstjänster som invånarna vill ha och behöver. Utvecklingsprogrammet bygger på att deltagande team tar sig an en verklig utmaning från den egna verksamheten för att utveckla lösningar med hjälp av tjänstedesign.

Under perioden 2018-2020 har 161 team deltagit i 11 olika utvecklingsprogram. De så kallade öppna starterna har varit öppna för alla offentliga verksamheter, inom de tematiska starterna har man arbetat med utmaningar inom ett bestämt tema.

Aktuellt

Under 2021 har vi inga inplanerade utvecklingsprogram men det går bra att skriva upp sig i vårt intresseformulär så kontaktar vi er när nya program startar.

Intresseanmälan Innovationsguidens kurser och program

Utvecklingsprogrammet – så här brukar det gå till

Innovationsguiden utvecklingsprogram sträcker sig över en period på 8-9 månader. Det gör att ni verkligen får igång ert utvecklingsarbete och bygger upp kunskap och motivation i arbetsgruppen över tid. Teamet får – genom utbildningsträffar, coaching och en digital verktygslåda – stöd och inspiration under hela processen för att på bästa sätt ta sig från ”ax till limpa”. Vi arbetar utifrån tesen att ”lära genom att göra” och programmet bygger därför mycket på interaktivitet och eget görande. Under utbildningsträffarna kombinerar vi korta inspirerande teoripass, berättelser och case med kreativa övningar.

I programmet utgår vi ifrån Innovationsguidens modell som bygger på ett välbeprövat användardrivet arbets- och förhållningssätt – tjänstedesign. Tjänstedesign tar sin utgångspunkt i användarens behov och upplevelse, oavsett om man utvecklar varor, tjänster, processer, budskap eller miljöer. En av hörnstenarna är också att man testar och samskapar lösningar tillsammans med användare och de som ska utföra tjänsterna.

Innovationsguidens sex steg

Innovationsguidens modell består av sex steg som metodiskt tar utvecklingsprojektet från utmaning till förverkligande. Första steget går ut på att förstå och ringa in er utmaning. Därefter undersöker ni era användares behov och hur er tjänst påverkar deras liv, för att sedan analysera och välja ut de viktigaste insikterna. Utifrån dessa insikter tar ni fram idéer som ni sedan testar tillsammans med användaren för att på bästa sätt kunna förverkliga lösningen i er verksamhet.

Film om Innovationsguidens sex steg

Efter avslutat utvecklingsprogram har ni

 • Ökad kapacitet och kunskap att fortsätta driva nya innovations och utvecklingsarbeten i den egna organisationen.
 • En eller flera konkreta lösningar att ta vidare som svarar mot er utmaning och användargruppens behov.

Det här ingår

 • Utbildningsträffar – 3 heldagar, där ert team tillsammans med andra grupper får både teori kring innovationsarbete varvat med praktisk kunskap och övning i tillvägagångssätt och metoder.
 • Coaching – alla team tilldelas en coach med god kunskap om arbetssättet, som på distans kan vägleda och vara ett bollplank till teamet genom hela processen.
 • Digital plattform – tillgång till den digitala plattformen www.innovationsguiden.se. Där finns instruktioner och tips, metoder och mallar att ladda ner och inspirerande filmer att ta stöd av i arbetet på hemmaplan.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra projektgrupper som befinner sig i samma process men med andra utmaningar eller utvecklingsområden

Förberedelser

För att delta i programmet behöver ni:

 • Ett utmaningsområde som utgår från behoven hos användare, invånare, brukare.
 • Ett utvecklingsteam på ca 3-6 personer som avsätter tid och arbetar praktiskt
  med er utmaning tillsammans med en projektledare som samordnar arbetet.
 • En ledningfunktion som stödjer teamet, deltar på vissa möten och träffar och har
 • tillräckligt mandat för att fatta nödvändiga beslut för projektet.

Några röster från tidigare deltagare

Det här är ett nytt sätt att tänka. Istället för att pracka på användaren våra lösningar, undersöker man vad våra användare faktiskt har ett behov av.
Ulrika Olsson, Enhetschef Vård och omsorg, Uddevalla kommun.

Det är ju inte bara en metod utan ett förhållningssätt. Man ser på sin användare som en resurs, en tillgång. Ser man att det finns en massa information att hämta, som kan tillföra att det vi utvecklar kan bli mycket bättre, då har man kommit långt.
Gunilla Gudmunds, Verksamhetsutvecklare, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs stad.

Dokumentation

Ta del av dokumentation från några tidigare program.

KliMATval – tema Klimatsmarta och hållbara matval (2020) i samarbete med Stockholms Resilience Centre och Albaeco, med finansiering från Vinnova.

Klimatval

Bokstart Idélabbet – tema små barns språkutveckling (2018 – 2019), på uppdrag av Kulturrådet.

Kulturrådet

Mer för fler – tema tillgänglig kultur och fritid (2017 –2018) i samarbete med Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet.

Mer för fler

Informationsansvarig

 • Sara Tunheden
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset