Publicerad 11 juni 2021

Innovationsförmåga, Örebro och Karlstad

I detta webbinarium berättar företrädare från Örebro kommun hur de utvecklat sitt systematiska arbete med att stötta och utveckla idéer från medarbetare i organisationen och stöd till chefer och ledare. Karlstad kommun beskriver hur de under senare år vässat sitt innovationsarbete bland annat genom samarbete med regionen och en rad innovativa företag. I samtal mellan kommunerna diskuteras bland annat hur pandemin påverkat utvecklingsarbetet och hur man får till konkret samarbete med externa aktörer.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR