Publicerad 17 mars 2021

Tillämpad välfärdsforskning

Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning syftar till att främja långsiktig kunskapsuppbyggnad och utveckling inom socialtjänstens verksamhetsområden samt stärka samverkan mellan forskning och praktik.

Stella Jacobson, programansvarig, Forte.

Informationsansvarig

  • Eva Marie Rigné
    Expert

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset