Publicerad 23 mars 2021

Stöd till socialtjänstens kunskapsutveckling

Anna Lilja Qvarlander, avdelningen för vård och omsorg på SKR berättar om hur SKR arbetar för att stödja medlemmarnas kunskapsutveckling på socialtjänstområdet. Filmen tar upp hur praktiknära forskning och utveckling (FoU) för socialtjänsten på organiseras lokal, regional och nationell nivå.

Anna Lilja Qvarlander, SKR.

Informationsansvarig

  • Anna Lilja Qvarlander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset